ZÖLDINFRASTRUKTÚRA TERVEZÉSI TOVÁBBKÉPZÉS (ZITT) - V. modul - 06.13.

Nincs kiemelés

Időpont: 2024-06-13 (10.00-16.00)

Helyszín: Építészek Háza (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)

Óraszám: 7 óra

Résztvevők maximális száma: 10 fő

Pontérték: 1

Törzsszám: 2024/3

Díj (MÉK tagoknak): 20000 Ft + ÁFA

Díj (MÉK nyilvántartottaknak): 20000 Ft + ÁFA

Díj (alap): 20000 Ft + ÁFA

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA TERVEZÉSI TOVÁBBKÉPZÉS (ZITT)

2024. tavaszi félév

 

Képzés célja és szükségessége

Nemcsak a tájépítész szakmát állítja kihívás elé a globális klímaválság, de a tájépítészeknek is megoldásokat kell keresni ennek enyhítésére és kezelésére. Hosszútávú és általános érvényű szemléletváltásra van szükség, az épített és természeti környezettel foglalkozó összes szereplőre vonatkozólag. Elengedhetetlenné vált, hogy minden szakterület a kihívásokra választ adó rendszerszemléletű megoldásokat dolgozzon ki és alkalmazzon.

A meglévő szakmagyakorlóknak szükséges az új szemlélet alapján többlettudást adó ismereteket átadni, hogy felkészültek legyenek a zöldinfrastruktúra stratégia és a zöldinfrastruktúra (ZI) projektek műszaki terveinek elkészítésére, a kapcsolódó szakágakkal való együttműködésre.

Fentiek okán a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata tájépítész szakmaspecifikus, települési zöldinfrastruktúra tervezési továbbképzést (ZITT) indít el.

 

Képzésen résztvevők köre

A tanúsított továbbképzésre tervezői jogosultsággal rendelkező tájépítészek jelentkezhetnek. Az egyes modulokra való jelentkezés viszont ilyen szempontból társszakmák számára is nyitott.

A tanúsítás alapfeltételei:

  • végzettség:        táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök

okleveles tájépítészmérnök (MSc), okleveles tájépítész-kertművész (MA)

  • jogosultság:       TK: Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület

K: Táj- és kertépítészeti tervezési terület

A képzés kamarai koordinátora a mindenkori MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozatának elnöke.

A képzési program szakmai koordinátora:

Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka okl. tájépítészmérnök, klímaadaptációs szakértő, az EB zöldinfrastruktúra szakértője

 

A képzés időbeosztása

30 (5x6) tanóra (10.00-16.00 óra között), 5 modulra és 5 napra bontva. Hetente egy modul lesz csütörtökön megtartva.

2024. tavaszi képzés időbeosztása:

1. modul: 2024.03.21

2. modul: 2024.04.11

3. modul: 2024.05.09

4. modul: 2024.05.30

5. modul: 2024.06.13

 

 

Az egyes modulok külön-külön is teljesíthetőek.

 

A Képzés tematikája

1. modul (6 tanóra): Zöldinfrastruktúra és klímaadaptációs alapok (fogalmak és trendek).

Az első, bevezető modul a klímaváltozás és a városklíma sajátosságainak megértését, a trendek szakmaspecifikus sajátosságait, települési kihívásait ismerteti. Bemutatja és részletezi a zöldinfrastruktúra és a természet alapú megoldások fogalmát. Tervezés-módszertani segítséget nyújt a ZIFFA elkészítéséhez. A szigetelt felszín tervezését és a klímaadaptív burkolatokat, műszaki megoldásokat részletezi.

 

Klímaváltozás trendjei. A városklíma kialakulása és hatásai. Klímaváltozás és urbanizáció okozta kihívások különböző településeken. A zöldinfrastruktúra és a természet alapú megoldások jelentése, eszköztára.

Nagyléptékű városi stratégiák, előnyük és hátrányuk. Stratégia tervezés módszertana. Ágazati stratégiák összehangolása. Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) tervezés módszertana – ZIFFA lépésről lépésre. Hazai példák. 

Szigetelt felszínek és nem szigetelt felszínek azonosítása és tervezésének módszere. A szigetelt felszínek csökkentését szolgáló mérnöki megoldások. Klímaadaptációt segítő burkolatok. Jó gyakorlatok, hazai példák.

 

A modul oktatásáért felel: Dr. Vaszócsik Vilja okl. tájépítészmérnök (Lechner Tudásközpont)

 

2. modul (6 tanóra): Zöldinfrastruktúra épített szerkezeteken.

A modul elsősorban az épületeken és építményeken kialakítható zöldinfrastruktúra elemekre koncentrál. Részletezi a zöldtetők és zöldhomlokzatok típusait. Ismerteti a jelenlegi trendeket és jó gyakorlatokat is bemutat.

 

Az épületek rezilienciájának növelése zöldinfrastruktúrával. Zöldtetők szerepe a klímaadaptációban és az épületenergetikában. A zöldtetők fajtái. Zöldtetők szerepe a csapadékvíz-gazdálkodásban, a városi hősziget csökkentésében és a biodiverzitás növelésében. 

Zöldhomlokzatok kialakításának műszaki feltételei. Zöldhomlokzatok klímaadaptációs szerepe. Jó gyakorlatok.

 

A modul oktatásáért felel: Dezsényi Péter okl. kertészmérnök, a ZÉOSZ elnöke

 

3. modul (6 tanóra): A csapadék-vízgazdálkodás tájépítészeti alapfeladatai I.

A modul a települési vízgazdálkodás és a vízrendezés sajátosságainak, legfontosabb, a csapadékvíz-gazdálkodást érintő méretezési és modellezési módszereinek ismertetésére alapoz, gyakorlati feladaton keresztül. Erre épülve fejti ki a szakági tervek tartalmát, csatlakozó munkarészeket. A modul a patakrevitalizáció tájépítészeti sajátosságainak ismertetésével zárul.

 

Hidrológiai és hidraulikai alapok. Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv tájrendezési vonatkozásai. Csapadékintenzitás és térfelszíni lefolyás számítása. Patakrevitalizáció alapjai, tájépítészeti feladatai. Jó gyakorlatok.

 

4. modul (6 tanóra): A csapadék-vízgazdálkodás tájépítészeti feladatai II.

A modul a városi vízháztartás és csapadékvízgazdálkodás sajátosságainak ismertetésére épül. Majd részletesen kifejti a vízérzékeny tervezés alapfeladatait, azt szolgáló mérnöki eszköztárat, méretezési sajátosságokat. 

A városi csapadékvíz-gazdálkodás alapjai. Városi vízkör. A vízérzékeny tervezés alapfeladatai. Méretezési sajátosságok. Számítási feladat. Mérnöki eszköztár. Esővízvisszatartás, szivacsváros megoldások kialakítása, vízáteresztő burkolatok alkalmazása. Jó gyakorlatok.

A 3 és 4. modul oktatásáért felel: Dr. Rácz Tibor József okl. vízépítő mérnök és Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka okl. tájépítészmérnök (MATE)

 

5. modul (6 tanóra): A város, mint élőhely.

A modul elsősorban a városi élőhelyek ökológiai sajátosságait és a klímaadaptív növényalkalmazás speciális szempontjait veszi sorra. Tervezési eszközöket ismertet a városi talaj és a növényzet kialakítására. Kiemelten foglalkozik a klímafákkal és a biodiverz kiültetésekkel. 

 

Városi talajok sajátosságai. Talajmegőrzés és talajjavítás eszközei. Növényalkalmazás szempontjai. Városi fajok és fajták. tervezési szempontok.

A modul oktatásáért felel: Dr. Szabó Krisztina okl. kertészmérnök, dendrológus (MATE TTDI)

 

Egy modulban előadások, esettanulmány feldolgozások és kisebb „tanórai” feladatok is helyet kapnak. A modul felelőse további szakértőket is bevon majd az oktatásába.

A továbbképzéshez „első körben” írásos tananyag nem készül. A prezentációk anyaga pdf-ben kiadható.

 

Tanúsítvány és továbbképzési pont

Minden képzési modul - a tanúsítvány miatt dokumentálhatóan - írásos, papíralapú teszt (A4-es, 20 kérdés) kitöltésével zárul. Teljesített modulnak az tekinthető, melyre a jelentkező megfelelő eredménnyel kitölti a tesztet. Az összes modult sikeres teszttel záró hallgató a végén a Magyar Építész Kamara által kiállított, a MÉK tanúsítási ügyrendjében meghatározott tanúsítványt kérelmezhet.
Figyelem! Tanúsítványt csak az kaphat, aki mind az 5 modulon részt vett, megfelelő végezttséggel és megfelelő jogosultsággal rendelkezik és kérelmezi a tanúsítvány kiállítását!

 

A tanúsítvány megszerzésének feltételei:

  • építész kamarai tagság, és aktív tagsági jogviszony,
  • érvényes TK (Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület) és / vagy K (Táj- és kertépítészeti tervezési terület) jogosultság
  • táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, vagy okleveles tájépítészmérnök (MSc), vagy okleveles tájépítész-kertművész (MA) végzettség
  • részvétel a MÉK által szervezett „ZÖLDINFRATSRUKTÚRA TERVEZÉSI TOVÁBBKÉPZÉS (ZITT)” minden alkalmán, és a modulokhoz kapcsolódó ellenőrzőfeladatok sikeres teljesítése
  • kérelem benyújtása
     

 

Egy-egy modul teljesítése után modulonként 1 kamarai továbbképzési pont jár.

A képzés egyben és modulonként is meghirdetésre kerül, azzal a feltétellel, hogy a tanúsítványt megszerezni kívánók csak egyben jelentkezhetnek az összes modulra.

 

Technikai lebonyolítás

képzés helye: Magyar Építészek Háza, Kós Károly terem (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)

képzés indításának feltétele min. 20 fő jelentkezése (maximális létszám 40 fő)

 

modul időbeosztás:

10.00 – 12.45 első rész, közben rövid (10 perc) kávészünet

12.45 – 13.15 ebédszünet

13.15 – 16.00 második rész közben rövid (10 perc) kávészünet

ellátás: szünetben víz + pogácsa + kávé; ebédszünet: szendvics vagy önellátás

 

képzési díj:

Modulonként 20.000 Ft + Áfa

Az öt modul összesen: 100.000 Ft + Áfa

 Jelentkezés Vissza a kezdőlapra

Létrehozás dátuma: 2024-02-01 00:50:21 | Utolsó módosítás: 2024-02-09 12:15:47