A csapadék-vízgazdálkodás tájépítészeti alapfeladatai II. - (ZITT 2024. ősz, 5. modul)

Nincs kiemelés

Időpont: 2024-12-05 (10.00-16.00)

Helyszín: Építészek Háza (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)

Óraszám: 7 óra

Résztvevők maximális száma: 10 fő

Pontérték: 1

Törzsszám: 2024/3

Díj (MÉK tagoknak): 20000 Ft + ÁFA

Díj (MÉK nyilvántartottaknak): 20000 Ft + ÁFA

Díj (alap): 20000 Ft + ÁFA

2024. őszi félév
5. modul -  A csapadék-vízgazdálkodás tájépítészeti alapfeladatai II.  - 2024.12.05.

Nemcsak a tájépítész szakmát állítja kihívás elé a globális klímaválság, de a tájépítészeknek is megoldásokat kell keresni ennek enyhítésére és kezelésére. Hosszútávú és általános érvényű szemléletváltásra van szükség, az épített és természeti környezettel foglalkozó összes szereplőre vonatkozólag. Elengedhetetlenné vált, hogy minden szakterület a kihívásokra választ adó rendszerszemléletű megoldásokat dolgozzon ki és alkalmazzon.

A meglévő szakmagyakorlóknak szükséges az új szemlélet alapján többlettudást adó ismereteket átadni, hogy felkészültek legyenek a zöldinfrastruktúra stratégia és a zöldinfrastruktúra (ZI) projektek műszaki terveinek elkészítésére, a kapcsolódó szakágakkal való együttműködésre.

Fentiek okán a Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata tájépítész szakmaspecifikus, települési zöldinfrastruktúra tervezési továbbképzést (ZITT) indít el.

Képzésen résztvevők köre

A tanúsított továbbképzésre tervezői jogosultsággal rendelkező tájépítészek jelentkezhetnek. Az egyes modulokra való jelentkezés viszont társszakmák számára is nyitott!

A képzési program szakmai koordinátora Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka okl. tájépítészmérnök, klímaadaptációs szakértő, az EB zöldinfrastruktúra szakértője

A képzés időbeosztása
30 (5x6) tanóra (10.00-16.00 óra között), 5 modulra és 5 napra bontva


2024. őszi képzés időbeosztása:
1. modul: 2024.10.03.
2. modul: 2024.10.24.
3. modul: 2024.11.07.
4. modul: 2024.11.21.
5. modul: 2024.12.05.

Az egyes modulok külön-külön is teljesíthetőek!

A Képzés tematikája
Egy modulban előadások, esettanulmány feldolgozások és kisebb „tanórai” feladatok is helyet kapnak. A modul felelőse további szakértőket is bevon majd az oktatásába. A képzési napot megelőzően a résztvevők az adott témához kapcsolódó felkészítő anyagot kapnak.

1. modul (6 tanóra): Zöldinfrastruktúra és klímaadaptációs alapok (fogalmak és trendek) - 2024.10.03.
Az első, bevezető modul a klímaváltozás és a városklíma sajátosságainak megértését, a trendek szakmaspecifikus sajátosságait, települési kihívásait ismerteti. Bemutatja és részletezi a zöldinfrastruktúra és a természet alapú megoldások fogalmát. Tervezés-módszertani segítséget nyújt a ZIFFA elkészítéséhez. A szigetelt felszín tervezését és a klímaadaptív burkolatokat, műszaki megoldásokat részletezi.

Klímaváltozás trendjei. A városklíma kialakulása és hatásai. Klímaváltozás és urbanizáció okozta kihívások különböző településeken. A zöldinfrastruktúra és a természet alapú megoldások jelentése, eszköztára.

Nagyléptékű városi stratégiák, előnyük és hátrányuk. Stratégia tervezés módszertana. Ágazati stratégiák összehangolása. Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) tervezés módszertana – ZIFFA lépésről lépésre. Hazai példák. 

Szigetelt felszínek és nem szigetelt felszínek azonosítása és tervezésének módszere. A szigetelt felszínek csökkentését szolgáló mérnöki megoldások. Klímaadaptációt segítő burkolatok. Jó gyakorlatok, hazai példák.

A modul oktatásáért felel: Dr. Vaszócsik Vilja okl. tájépítészmérnök (Lechner Tudásközpont), Báthoryné Nagy Ildikó Réka okl. tájépítészmérnök (MATE)


2. modul (6 tanóra): Zöldinfrastruktúra épített szerkezeteken - 2024.10.24.
A modul elsősorban az épületeken és építményeken kialakítható zöldinfrastruktúra elemekre koncentrál. Részletezi a zöldtetők és zöldhomlokzatok típusait. Ismerteti a jelenlegi trendeket és jó gyakorlatokat is bemutat.

Az épületek rezilienciájának növelése zöldinfrastruktúrával. Zöldtetők szerepe a klímaadaptációban és az épületenergetikában. A zöldtetők fajtái. Zöldtetők szerepe a csapadékvíz-gazdálkodásban, a városi hősziget csökkentésében és a biodiverzitás növelésében. 

Zöldhomlokzatok kialakításának műszaki feltételei. Zöldhomlokzatok klímaadaptációs szerepe. Jó gyakorlatok.

A modul oktatásáért felel: Dezsényi Péter okl. kertészmérnök, a ZÉOSZ elnöke

3. modul (6 tanóra): A város, mint élőhely - 2024.11.07.
A modul elsősorban a városi élőhelyek ökológiai sajátosságait és a klímaadaptív növényalkalmazás speciális szempontjait veszi sorra. Tervezési eszközöket ismertet a városi talaj és a növényzet kialakítására. Kiemelten foglalkozik a klímafákkal és a biodiverz kiültetésekkel. 

Városi talajok sajátosságai. Talajmegőrzés és talajjavítás eszközei. Növényalkalmazás szempontjai. Városi fajok és fajták. tervezési szempontok.

A modul oktatásáért felel: Dr. Szabó Krisztina okl. kertészmérnök, dendrológus (MATE TTDI)
 

4. modul (6 tanóra): A csapadék-vízgazdálkodás tájépítészeti feladatai I. - 2024.11.21.
A modul a városi vízháztartás és csapadékvízgazdálkodás sajátosságainak ismertetésére épül. Majd részletesen kifejti a vízérzékeny tervezés alapfeladatait, azt szolgáló mérnöki eszköztárat, méretezési sajátosságokat. 

A városi csapadékvíz-gazdálkodás alapjai. Városi vízkör. A vízérzékeny tervezés alapfeladatai. Méretezési sajátosságok. Számítási feladat. Mérnöki eszköztár. Esővízvisszatartás, szivacsváros megoldások kialakítása, vízáteresztő burkolatok alkalmazása. Jó gyakorlatok.

A modul oktatásáért felel: Dr. Rácz Tibor Ferenc okl. vízépítő mérnök és Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka okl. tájépítészmérnök (MATE)
 

5. modul (6 tanóra): A csapadék-vízgazdálkodás tájépítészeti alapfeladatai II.  - 2024.12.05.
A modul a települési vízgazdálkodás és a vízrendezés sajátosságainak, legfontosabb, a csapadékvíz-gazdálkodást érintő méretezési és modellezési módszereinek ismertetésére alapoz, gyakorlati feladaton keresztül. Erre épülve fejti ki a szakági tervek tartalmát, csatlakozó munkarészeket. A modul a patakrevitalizáció tájépítészeti sajátosságainak ismertetésével zárul.

Hidrológiai és hidraulikai alapok. Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv tájrendezési vonatkozásai. Csapadékintenzitás és térfelszíni lefolyás számítása. Patakrevitalizáció alapjai, tájépítészeti feladatai. Jó gyakorlatok.

A modul oktatásáért felel:  Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka okl. tájépítészmérnök (MATE) és Csizmadia Dóra okl. tájépítészmérnök

Tanúsítvány és továbbképzési pont
Minden képzési modul - a tanúsítvány miatt dokumentálhatóan - írásos, papíralapú teszt kitöltésével zárul. Teljesített modulnak az tekinthető, amely végén a jelentkező megfelelő eredménnyel töltötte ki a tesztet. Az összes modult sikeres teszttel záró részvevő a végén a Magyar Építész Kamara által kiállított, a MÉK tanúsítási ügyrendjében meghatározott tanúsítványt kérelmezhet.

A zöldinfrastruktúra tervező tanúsítvány megszerzésének feltételei:

  • építész kamarai tagság és aktív tagsági jogviszony,
  • érvényes TK (Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület) és / vagy K (Táj- és kertépítészeti tervezési terület) jogosultság
  • részvétel a MÉK által szervezett „ZÖLDINFRATSRUKTÚRA TERVEZÉSI TOVÁBBKÉPZÉS (ZITT)” minden alkalmán, és a modulokhoz kapcsolódó ellenőrzőfeladatok sikeres teljesítése
  • tanúsítási kérelem benyújtása a MÉK E-ügyintézési felületén keresztül


Egy-egy modul teljesítése után modulonként 1 szakmai továbbképzési pont jár, amelyet a képzés végén kapnak meg a résztvevők.

Technikai lebonyolítás
képzés helye: Magyar Építészek Háza, Kós Károly terem (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)
képzés indításának feltétele min. 20 fő jelentkezése (összes modulra történő jelentkezés)
részvevők létszáma: maximális létszám 40 fő (összes modulra történő jelentkezés), az önállóan meghirdetett modulok esetében a maximum létszám 10 fő

Az egyes modulok általános időbeosztása:
10.00 – 12.45 első rész, közben rövid (10 perc) kávészünet
12.45 – 13.15 ebédszünet
13.15 – 15.30 második rész
15.30 – 16.00 teszt

Ellátás: szünetben víz + pogácsa + kávé; ebédszünet: szendvics vagy önellátás

 Jelentkezés Vissza a kezdőlapra

Létrehozás dátuma: 2024-02-01 00:50:21 | Utolsó módosítás: 2024-07-17 10:01:00